کلیدواژه‌ها = علوم انسانی
سیاست‌ها و معیارهای ارزیابی بروندادهای علمی علوم انسانی از دیدگاه متخصصان: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات (1402/03/29)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی