کلیدواژه‌ها = مدیریت اطلاعات
علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 3-34

10.35050/JIPM010.2013.001

رحمت‌الله فتاحی؛ امیر ریسمانباف


مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 117-136

رضا بصیریان جهرمی؛ حسین بصیریان جهرمی


سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات

دوره 12، شماره 3، تیر 1376، صفحه 49-57

اوه بیوم بیورنشتاد؛ کارل کالست