کلیدواژه‌ها = ایران
Peer Review Ethics in Iranian Scientific Journals: Evidence-Based Case Study of the Journal of Information Processing and Management (JIPM)

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 205-229

Reza Rajabali beglou؛ Alireza Seghatoleslami؛ Zahra Rajabali Beglou


ارائه معماری پیشنهادی به کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1457-1498

10.22034/jipm.2023.701680

شبنم شاهینی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ شهناز خادمی زاده؛ مرجان نادران طحان


مصورسازی موضوع‌‌های داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی ایران

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1119-1148

10.35050/JIPM010.2020.031

بهزاد غلامپور؛ علی اکبر صبوری؛ علیرضا نوروزی


کیـفیت محتوای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی ایـران: یک مطالعه وب‌سنجی

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1701-1734

10.35050/JIPM010.2019.019

علی مردانی نژاد؛ فرشید دانش؛ حسین سعادت؛ سید محمدرضا دربانی


مدیریت ادواری‌های قدیمی فارسی رقمی شده بر مبنای استاندارد فراداده‌ای متس

دوره 34، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 923-946

10.35050/JIPM010.2019.062

لیلی سیفی؛ نشمیل احمدزاده؛ محمد جواد هاشم زاده


گذار و تداوم در تولید علم: تحلیل جریان نویسندگی در حوزه شیمی

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 303-323

10.35050/JIPM010.2016.036

مهسا نیکزاد؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


مروری بر متون رفتار اطلاع‌ یابی در ایران

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 173-197

10.35050/JIPM010.2014.006

شیوا یاری؛ حمید احمدی


ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 353-370

علی مروتی شریف آبادی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ حمید بابایی میبدی