کلیدواژه‌ها = Iran
Peer Review Ethics in Iranian Scientific Journals: Evidence-Based Case Study of the Journal of Information Processing and Management (JIPM)

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 205-229

10.22034/jipm.2024.711530

Reza Rajabali beglou؛ Alireza Seghatoleslami؛ Zahra Rajabali Beglou


ارائه معماری پیشنهادی به کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1457-1498

10.22034/jipm.2023.701680

شبنم شاهینی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ شهناز خادمی زاده؛ مرجان نادران طحان


مصورسازی موضوع‌‌های داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی ایران

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1119-1148

10.35050/JIPM010.2020.031

بهزاد غلامپور؛ علی اکبر صبوری؛ علیرضا نوروزی


کیـفیت محتوای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی ایـران: یک مطالعه وب‌سنجی

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1701-1734

10.35050/JIPM010.2019.019

علی مردانی نژاد؛ فرشید دانش؛ حسین سعادت؛ سید محمدرضا دربانی


مدیریت ادواری‌های قدیمی فارسی رقمی شده بر مبنای استاندارد فراداده‌ای متس

دوره 34، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 923-946

10.35050/JIPM010.2019.062

لیلی سیفی؛ نشمیل احمدزاده؛ محمد جواد هاشم زاده


گذار و تداوم در تولید علم: تحلیل جریان نویسندگی در حوزه شیمی

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 303-323

10.35050/JIPM010.2016.036

مهسا نیکزاد؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


مروری بر متون رفتار اطلاع‌ یابی در ایران

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 173-197

10.35050/JIPM010.2014.006

شیوا یاری؛ حمید احمدی


تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 35-59

10.35050/JIPM010.2013.002

حامد علیپورحافظی؛ عباس حری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی


ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 353-370

علی مروتی شریف آبادی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ حمید بابایی میبدی