کلیدواژه‌ها = اشتراک دانش
شناخت عوامل مشوّق و بازدارنده تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی علمی پیوسته

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 967-988

10.35050/JIPM010.2018.037

سحر انبارکی؛ عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی


فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 317-330

نادیا حاجی‌عزیزی؛ محدثه دخت‌عصمتی؛ شیما مرادی