کلیدواژه‌ها = دانشجویان
بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 605-632

10.35050/JIPM010.2020.033

سید مهدی نارمنجی؛ نصرت ریاحی نیا؛ محسن نوکاریزی؛ محمد زره ساز


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 581-604

10.35050/JIPM010.2017.054

الهام اسمعیل پونکی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم نیا


معرفی انواع خدمات کتابخانه‌های تخصصی

دوره 25، شماره 1، آذر 1388، صفحه 153-165

فاطمه آسیان


نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 35-60

محمود خسروجردی؛ طاهره علومی؛ نادر نقشینه؛ نیکچهره محسنی


بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل‌نت

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 119-139

نادیا حاجی عزیزی