کلیدواژه‌ها = آمادگی الکترونیکی
امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد

دوره 26، شماره 3، تیر 1390، صفحه 547-569

هادی مصدق؛ سیدکمال خرازی؛ عباس بازرگان