کلیدواژه‌ها = تولید علم
گذار و تداوم در تولید علم: تحلیل جریان نویسندگی در حوزه شیمی

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 303-323

10.35050/JIPM010.2016.036

مهسا نیکزاد؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


طراحی یک معماری سرویس‌گرا در محیط علم الکترونیکی جهت تولید و انتشار علم و دانش

دوره 31، شماره 1، آذر 1394، صفحه 265-292

10.35050/JIPM010.2015.012

جواد پورعباسی؛ عبدالله آقایی؛ مجتبی حاجیان حیدری


پیشگامان علمی جهان اسلام در حوزه‌ علوم و فنّاوری نانو

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 394-409

فرشته دیده گاه؛ سیده مژگان بینش


تولیدات علمی رشته دندانپزشکی در مجلات ایرانی در سالهای 1358-1385

دوره 26، شماره 1، آذر 1389، صفحه 109-119

رقیه اسکروچی؛ حمیده احتشام؛ حمید حقانی


همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان

دوره 25، شماره 1، آذر 1388، صفحه 5-22

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ مینا افشار؛ صدیقه موسوی‌فر؛ فاطمه فرهادی


مجله‌های دسترسی آزاد با نگاهی به مجله‌های

دوره 24، شماره 2، دی 1387، صفحه 105-122

محمدکریم صابری