کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌های آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 979-1010

10.35050/JIPM010.2022.285

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


عوامل مؤثر برتوسعه شایستگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی: یک مطالعه کیفی

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1013-1038

10.35050/JIPM010.2020.027

مینو سید طاهرالدینی؛ محمدعلی حسینی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین داودی


طراحی چارچوب خودآموز آنلاین بازی‌وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 107-140

10.35050/JIPM010.2019.004

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ فخرالسادات میرحسینی؛ نادر نقشینه


بازمفهوم‌سازی سواد اطلاعاتی برای تیم‌های طراحی نرم افزار کتابخانه

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1659-1684

10.35050/JIPM010.2018.029

فاطمه رنجبری؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 581-604

10.35050/JIPM010.2017.054

الهام اسمعیل پونکی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم نیا


سواد اطلاعاتی: یک اولویت نوظهور جهانی

دوره 20، شماره 1، مهر 1383، صفحه 97-114

مریم نظری