کلیدواژه‌ها = بلاکچین
آینده‌پژوهی استفاده از فناوری بلاکچین جهت تسهیل مدیریت اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد کنشگر-شبکه

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 247-270

10.35050/JIPM010.2022.021

محبوبه اسماعیلی؛ محمدحسن قلی زاده؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری