کلیدواژه‌ها = پردازش
تحلیل بستر قانونی حمایت از داده شخصی در اتحادیه اروپا

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 439-472

10.52547/jipm.37.2.439

مهدیه لطیف‌زاده؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی


تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیماداتاُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی وب

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1767-1798

10.35050/JIPM010.2019.021

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری