کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه D8

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1557-1574

10.35050/JIPM010.2018.026

رویا آل عمران؛ سیدعلی آل عمران


بررسی میزان دسترسی دبیران و بهره‌گیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 23-44

سوزان شهباز؛ عشرت زمانی؛ احمدرضا نصراصفهانی