کلیدواژه‌ها = مندلی
بررسی میزان تطابق زبان نمایه‌سازان، نویسندگان و برچسب‌گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1715-1736

10.35050/JIPM010.2018.031

مریم قنواتی؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا؛ اشکان خطیر


بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتریکس پلاس

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 693-693

10.35050/JIPM010.2016.011

سعیده ابراهیمی؛ فاطمه ستاره؛ مسعود حسین چاری