کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
روند تکامل فناوری؛ مورد مطالعه: تحلیل رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع RFID

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 295-310

10.35050/JIPM010.2017.012

علی منصوری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زیبا طوسی


استفاده از روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 699-722

سیدمحمود ایزدپرست؛ احمد فراهی؛ فرامرز فتح نژاد؛ بابک تیمورپور