کلیدواژه‌ها = رضایت
شناسایی و رتبه‌بندی الزامات رضایتمندی کاربران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با استفاده از مدل کانو

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1095-1118

10.35050/JIPM010.2020.030

سعید فارسی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


بررسی میزان رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه مرکزی شهرستان تبریز

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 61-79

علی مرادمند؛ محمدرضا امیری