کلیدواژه‌ها = معیارهای ارزیابی
سیاست‌ها و معیارهای ارزیابی بروندادهای علمی علوم انسانی از دیدگاه متخصصان: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات (1402/03/29)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی


چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه‌ای از یک مورد

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 785-822

10.35050/JIPM010.2015.033

مهری پریرخ؛ مهدی زاهدی نوقابی


شناسایی و انتخاب مراکز مناسب خدمات تحویل مدرک در دنیا

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 77-104

اشرف السادات فولادی؛ طیبه شهمیرزادی