کلیدواژه‌ها = معیارهای ارزیابی
پژوهشهای بین‌رشته‌ای : چالشها، چارچوبها و معیارهای ارزیابی(1402/07/15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

رحمت الله فتاحی


سیاست‌ها و معیارهای ارزیابی بروندادهای علمی علوم انسانی از دیدگاه متخصصان: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 63-100

10.22034/jipm.2023.705519

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی


چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه‌ای از یک مورد

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 785-822

10.35050/JIPM010.2015.033

مهری پریرخ؛ مهدی زاهدی نوقابی


شناسایی و انتخاب مراکز مناسب خدمات تحویل مدرک در دنیا

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 77-104

اشرف السادات فولادی؛ طیبه شهمیرزادی