کلیدواژه‌ها = مصورسازی اطلاعات
بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 631-645

10.35050/JIPM010.2015.026

افسون ثابت پور؛ غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ وفا قبادپور