کلیدواژه‌ها = خدمات مرجع
مهندسی معکوس در کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 24، شماره 1، مهر 1387، صفحه 173-202

محسن حاجی زین العابدینی


مصاحبه مرجع پیوسته

دوره 21، شماره 4، تیر 1385، صفحه 121-137

امیرحسین عبدالمجید


خدمات اطلاعاتی و مرجع در کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 21، شماره 2، دی 1384، صفحه 133-158

کورش محمدی میانرودان


خدمات مرجع و رضایت استفاده کنندگان

دوره 13، شماره 3، فروردین 1377، صفحه 7-25

علیرضا فیضی


دانشمندان, جستجوی اطلاعات, و خدمات مرجع

دوره 13، شماره 3، فروردین 1377، صفحه 68-76

ماریلین فون سگرن