کلیدواژه‌ها = رفتار اطلاع‌یابی
واکاوی و تبیین جایگاه سه رویکرد فکری منطق ذهنی، الگوی ذهنی و راهبردهای استدلالی در فرایند اطلاع‌یابی کاربران(1402/09/15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

فاطمه ذاکریفرد؛ شعله ارسطوپور؛ رحمت الله فتاحی؛ بختیار شعبانی ورکی


اجتناب از اطلاعات: یک مرور نظام‌مند

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 387-410

10.52547/jipm.37.2.387

مهسا ترابی؛ مهدیه میرزابیگی


از رفتار اطلاع‌یابی تا رفتار دانشیابی: واکاوی سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1939-1966

10.35050/JIPM010.2019.027

علی اکبری؛ طاهره ریگی؛ رحمت الله فتاحی


بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 531-553

10.35050/JIPM010.2016.045

حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی


مروری بر متون رفتار اطلاع‌ یابی در ایران

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 173-197

10.35050/JIPM010.2014.006

شیوا یاری؛ حمید احمدی


مهندسی معکوس در کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 24، شماره 1، مهر 1387، صفحه 173-202

محسن حاجی زین العابدینی


اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی چیست؟

دوره 19، شماره 3، فروردین 1383، صفحه 31-36

اعظم ادهمی