کلیدواژه‌ها = بازیابی اطلاعات
واکاوی رفتار اطلاعاتی کاربران از منظر گزینشی بودن اطلاعات بر پایه نظریه پردازش اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

علی اکبری؛ علی شریفی


نظریه پرتفوی مدرن و کاربردهای آن در بازیابی اطلاعات(1402/11/02)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

مهدی رحمانی


مجموعه داده‌ی چند سطحی فارسی برای بازیابی اطلاعات(1402/11/02)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

علی عابدزاده؛ رضا رمضانی؛ افسانه فاطمی خوراسگانی


ارائه روشی نوین برای استخراج خودکار چهریزه‌ها در جستجوهای چهریزه‌ای (مورد مطالعه: حوزه زنان و زایمان)

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 807-838

10.35050/JIPM010.2022.788

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخراحمد؛ لیلا دهقانی


پژوهش‌های حیطه ربط در ایران: مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 621-654

10.52547/jipm.36.3.621

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ زهرا صدرآبادی


نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعات

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 127-154

10.35050/JIPM010.2020.016

گیسو گمرکی؛ حسن بهزادی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی


شناسایی چالش‌های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1065-1094

10.35050/JIPM010.2020.029

مهسا کاوه؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ امیرسعید مولودی


نمایه‌سازی ماشینی مدارک حوزه بازیابی اطلاعات با استفاده از متن‌کاوی در نرم‌افزار رپیدماینر

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2020.054

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


روند رشد رویکرد تحلیل چهریزه‌ای در سازماندهی دانش: مروری صد ساله

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1235-1264

10.35050/JIPM010.2019.037

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخر احمد؛ لیلا دهقانی


کاربست مدل‌ بازیابی تخصص برای یافتن نویسندگان خبره

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1685-1714

10.35050/JIPM010.2018.030

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا


همبستگی نظریه امیدواری در دقت بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم پزشکی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1065-1086

10.35050/JIPM010.2018.041

مهناز جعفری؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی


بازیابی تخصص: مروری بر مبانی، روش‌ها و مدل‌ها

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 651-673

10.35050/JIPM010.2016.009

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 531-553

10.35050/JIPM010.2016.045

حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی


معیارهای ارزیابی ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات: دانسته‌ ها و ندانسته‌ها

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 199-221

10.35050/JIPM010.2014.007

نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهرداد فرزندی پور؛ سمیه نادی راوندی