کلیدواژه‌ها = پایگاه اطلاعاتی
بررسی روند تاریخی رشد و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته

دوره 21، شماره 4، تیر 1385، صفحه 65-79

رحیم علیجانی؛ لیلا دهقانی