کلیدواژه‌ها = تحویل مدرک
شناسایی و انتخاب مراکز مناسب خدمات تحویل مدرک در دنیا

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 77-104

اشرف السادات فولادی؛ طیبه شهمیرزادی


ملاحظاتی در باب «خدمات تحویل مدرک»

دوره 19، شماره 3، فروردین 1383، صفحه 19-29

فردین کولائیان


وب سایت‌های تحویل مدرک

دوره 19، شماره 1، مهر 1382، صفحه 82-89

نیل جاکوبز؛ جنی چمبرز؛ آن موریس


تحویل مدرک: مباحثی پیرامون تهیه اطلاعات

دوره 10، شماره 2، تیر 1372، صفحه 76-79

جنیفر پیزلی