کلیدواژه‌ها = ربط
پژوهش‌های حیطه ربط در ایران: مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 621-654

10.52547/jipm.36.3.621

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ زهرا صدرآبادی


ربط عینی و ربط ذهنی در نظام‌ های اطلاعاتی(تحلیلی بر ربط در بازیابی اطلاعات)

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 246-268

10.35050/JIPM010.2014.009

وفا قبادپور؛ غلامرضا فدایی؛ افسون ثابت‌پور


ربط و مفهوم آن در بازیابی اطلاعات

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 105-118

مرضیه خالوئی