کلیدواژه‌ها = کتابداران
ترسیم نقشه دانش و مهارت کتابداران براساس مدل ایده‌آل تیپ ماکس‌وبر: مطالعه موردی(1402/05/02)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

زهرا جعفرزاده کرمانی؛ مریم عندلیب


کتابداران در عصر دانش

دوره 20، شماره 3، فروردین 1384، صفحه 87-98

کاتارزینا ماترسکا


اطلاعات مورد نیاز کتابداران در عصر تکنولوژی

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 25-34

مایکل مالینکونیکو