کلیدواژه‌ها = نیاز اطلاعاتی
نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در محیط کسب و کار: یک مطالعه کیفی

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 775-802

10.35050/JIPM010.2018.081

فرزانه شاهزیدی؛ ابراهیم افشار زنجانی؛ آرش شاهین


رفتار اطلاع یابی محققان علوم زمین

دوره 14، شماره 3، فروردین 1378، صفحه 85-93

جولی بیکتلر؛ ددریک وارد