کلیدواژه‌ها = رابط کاربر
روش ردیابی چشم در تعامل انسان-رایانه؛ بررسی فرایند تعامل بر پایه داده‌های حرکات چشم

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2018.013

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


ارزیابی رابط کاربر نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم

دوره 26، شماره 3، تیر 1390، صفحه 595-624

محمد حسن زاده؛ فائزه اسکندری


امکانات جستجو در فراموتورهای جستجو در وب: رویکردی مبتنی بر سیاهه وارسی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 265-287

علیرضا اسفندیاری‌مقدم؛ زهره بهاری‌موفق