کلیدواژه‌ها = اصطلاحنامه
طراحی یک هستی‌شناسی برای ادبیات کودکان و نوجوانان بر مبنای اصطلاح‌نامۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اصکا)(1402/06/07)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

شادی مشتاق؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


تبیین مفهوم و مدل ادغام اطلاعات و کاربست آن در سیستم های مدیریت اطلاعات اصطلاحنامه ایی (1402/05/03)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

مرتضی محمدی استانی؛ محمد کریمی؛ علی میرعرب


بررسی شیوه تدوین اصطلاحنامه‌های پیوسته

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 81-105

مهدی شقاقی


ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز

دوره 12، شماره 1، مهر 1375، صفحه 10-26

ملوک السادات بهشتی