کلیدواژه‌ها = اصطلاحنامه
طراحی یک هستی‌شناسی برای ادبیات کودکان و نوجوانان بر مبنای اصطلاح‌نامۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اصکا)(1402/06/07)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

شادی مشتاق؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


بررسی شیوه تدوین اصطلاحنامه‌های پیوسته

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 81-105

مهدی شقاقی


ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز

دوره 12، شماره 1، مهر 1375، صفحه 10-26

ملوک السادات بهشتی