کلیدواژه‌ها = اشتراک منابع
بررسی وضعیت خدمات امانت بین کتابخانه‌ای

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 125-149

مریم خسروی؛ امیرحسین عبدالمجید


بررسی و ضعیت کتابخانه‌های زندان در ایران براساس رهنمودهای ایفلا

دوره 21، شماره 3، مهر 1385، صفحه 55-72

ناهید بنی اقبال؛ فاطمه لگزیان


آمار طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها سال تحصیلی 79-1378

دوره 17، شماره 1، مهر 1380، صفحه 41-63

حمیده بیرامی‌طارونی؛ سیروس علیدوستی


عضویت فراگیر کتابخانه ها

دوره 14، شماره 1، مهر 1377، صفحه 47-67

سیروس علیدوستی