کلیدواژه‌ها = وب‌سنجی
کیـفیت محتوای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی ایـران: یک مطالعه وب‌سنجی

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1701-1734

10.35050/JIPM010.2019.019

علی مردانی نژاد؛ فرشید دانش؛ حسین سعادت؛ سید محمدرضا دربانی


وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 759-776

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نوراله کرمی؛ افروز زارعی


وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 521-536

محسن نوکاریزی؛ فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ مریم ریاضی پور؛ فائزه مصری نژاد


ارزیابی و رتبه‌بندی وبلاگ‌های کتابداری ایران (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1121-1138

مریم پاکدامن نائینی؛ منصوره باقری؛ امیر غائبی


معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1320-1336

فرشید دانش؛ امیررضا اصنافی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم ریاضی پور؛ افروز زارعی


کاربردهای کتاب‌سنجی و تحلیل پیوند در محیط وب

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 549-567

فریبرز درودی


چشم اندازهایی بر وب‌سنجی

دوره 19، شماره 1، مهر 1382، صفحه 64-86

لُنارت بجورن بُرن؛ پیتر اینگورسن