کلیدواژه‌ها = فراداده
ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار فراداده نظام‌های شناسگر دیجیتالی

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 423-450

10.35050/JIPM010.2017.018

حمید رضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی


مهار مستند در بستر کنترل کتابشناختی در محیط الکترونیکی

دوره 22، شماره 4، تیر 1386، صفحه 97-117

عبدالرسول خسروی؛ محسن حاجی زین العابدینی