کلیدواژه‌ها = پایگاه‌های اطلاعاتی
مروری بر زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 1-8

عبدالحسین فرج پهلو