کلیدواژه‌ها = نیازهای اطلاعاتی
مبانی نیازسنجی اطلاعات

دوره 12، شماره 4، تیر 1376، صفحه 1-10

محمود بابایی


سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات

دوره 12، شماره 3، تیر 1376، صفحه 49-57

اوه بیوم بیورنشتاد؛ کارل کالست