کلیدواژه‌ها = رفتار اطلاعاتی
واکاوی رفتار اطلاعاتی کاربران از منظر گزینشی بودن اطلاعات بر پایه نظریه پردازش اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

علی اکبری؛ علی شریفی


شاخص‌ها‌ و سنجه‌های موثر در اندازه گیری سطح هوش اطلاعاتی

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1155-1226

10.22034/jipm.2023.698601

وحید آقاکیشی زاده؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ عادله عاصمی


اجتناب از اطلاعات: یک مرور نظام‌مند

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 387-410

10.52547/jipm.37.2.387

مهسا ترابی؛ مهدیه میرزابیگی