کلیدواژه‌ها = آنتولوژی
استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1669-1700

10.35050/JIPM010.2019.018

جواد تقی زاده نایینی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


ساخت هستان‌شناسی دانش عرفی زبان فارسی با رویکردی تلفیقی

دوره 31، شماره 1، آذر 1394، صفحه 109-124

10.35050/JIPM010.2015.005

مهدی مرادی؛ بهرام وزیرنژاد؛ محمد بحرانی