کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش‌شناسی
شناسایی موضوعات داغ و روندها در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با استفاده از تکنیک‌های متن-کاوی

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 35-62

10.35050/JIPM010.2022.028

الهه اخوان حریری؛ علی منصوری؛ حسین کارشناس نجف‌آبادی


مطالعه الگوهای برچسب‌گذاری کاربران به مقالات مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در شبکه‌های اجتماعی علمی

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 109-138

10.35050/JIPM010.2022.015

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ محمد توکلی زاده راوری


شناسایی مؤلفه‌های مدیریت دانش در استارت‌آپ‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ارائه مدل

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 919-952

10.35050/JIPM010.2022.707

زیبا محمدزاده روشتی؛ افشین موسوی چلک؛ فاطمه آجرلو؛ سعید چهره


بررسی توسعه و روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل موضوعی LDA

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 297-328

10.35050/JIPM010.2020.001

مریم باغ محمد؛ علی منصوری؛ مهرداد چشمه سهرابی


سنجش روایی در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1103-1124

10.35050/JIPM010.2019.033

خدیجه شبانکاره؛ علی حمیدی