کلیدواژه‌ها = رفتار اطلاع‌جویی
مطالعه‌ی رفتار اطلاع‌جویی کاربران از طریق ثبت امواج مغزی با کمک الکتروآنسفالوگرافی: یک مرور نظام‌مند

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 337-377

10.35050/JIPM010.2022.038

المیرا خانلرخانی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ مسعود فضیلت پور؛ محمد نامی


اجتناب از اطلاعات: یک مرور نظام‌مند

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 387-410

10.52547/jipm.37.2.387

مهسا ترابی؛ مهدیه میرزابیگی


معرفی انواع خدمات کتابخانه‌های تخصصی

دوره 25، شماره 1، آذر 1388، صفحه 153-165

فاطمه آسیان


نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 35-60

محمود خسروجردی؛ طاهره علومی؛ نادر نقشینه؛ نیکچهره محسنی