کلیدواژه‌ها = پنج‌عاملی
معرفی انواع خدمات کتابخانه‌های تخصصی

دوره 25، شماره 1، آذر 1388، صفحه 153-165

فاطمه آسیان


نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 35-60

محمود خسروجردی؛ طاهره علومی؛ نادر نقشینه؛ نیکچهره محسنی