کلیدواژه‌ها = آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی
آگاهی و استفاده مدرسان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از فنّاوری‌های وب 2

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 21-38

مریم صراف زاده؛ افسانه حاضری؛ سهیلا علوی