کلیدواژه‌ها = پردازش زبان طبیعی
استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن


تحلیل زبان آذری مبتنی بر تقطیع به کمک گرامر پیوندی

دوره 29، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 839-864

10.35050/JIPM010.2014.034

مریم عرب زاده؛ سید مهدی عراقی