کلیدواژه‌ها = نمایه سازی
بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران

دوره 14، شماره 1، مهر 1377، صفحه 39-46

لیلا مرتضایی


انواع چکیده و کارکردهای آن

دوره 13، شماره 3، فروردین 1377، صفحه 77-89

اف.دبلیو.لنکستر


ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 13، شماره 1، مهر 1376، صفحه 10-19

ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات


میزان تخصیص اصطلاح های اخص در اصطلاحنامه ERI

دوره 12، شماره 2، دی 1375، صفحه 45-52

ویرژیل دیودیتو