کلیدواژه‌ها = تحلیل اطلاعات
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

دوره 24، شماره 4، تیر 1388، صفحه 5-28

سیروس علیدوستی؛ پرویز شهریاری؛ محمود خسروجردی؛ فرهاد شیرانی؛ حمیده بیرامی