کلیدواژه‌ها = کتابخانه دیجیتالی
بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 843-874

10.35050/JIPM010.2017.040

فاطمه شیخ شعاعی؛ نادر نقشینه؛ سیروس علیدوستی؛ مریم ناخدا


مقایسه رابط کاربر وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به روش تحلیل محتوا

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 519-550

10.35050/JIPM010.2017.052

غلامعباس موسوی؛ زهرا میدانی؛ سمیه نادی راوندی؛ خدیجه کیانی هرچگانی


مطالعه تطبیقی نرم‌ افزارهای دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات

دوره 29، شماره 4، مهر 1393، صفحه 1091-1106

10.35050/JIPM010.2014.019

فرزانه محمدی ارسی؛ نرگس نشاط؛ مهدی علیپور حافظی


بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 695-720

اکبر مجیدی؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن‌زاده