کلیدواژه‌ها = معیار ارزیابی
معیارهای ارزیابی ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات: دانسته‌ ها و ندانسته‌ها

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 199-221

10.35050/JIPM010.2014.007

نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهرداد فرزندی پور؛ سمیه نادی راوندی


معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 721-743

امیر غائبی؛ منصور تاجداران؛ سپیده فهیمی‌فر