کلیدواژه‌ها = وبلاگ‌ها
استناد به مقاله‌های مجلات در وبلاگ‌های علوم اجتماعی

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 853-873

10.35050/JIPM010.2015.035

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ محمود سنگری


ارزیابی و رتبه‌بندی وبلاگ‌های کتابداری ایران (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1121-1138

مریم پاکدامن نائینی؛ منصوره باقری؛ امیر غائبی