کلیدواژه‌ها = بررسی مروری
استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن


فراتحلیل پژوهش‌های بین المللی مرتبط با داده هوشمند

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1077-1102

10.35050/JIPM010.2019.032

امید علی پور؛ شیما مرادی؛ سعید غفاری