کلیدواژه‌ها = قضاوت ربط
پژوهش‌های حیطه ربط در ایران: مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 621-654

10.52547/jipm.36.3.621

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ زهرا صدرآبادی


همبستگی نظریه امیدواری در دقت بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم پزشکی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1065-1086

10.35050/JIPM010.2018.041

مهناز جعفری؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی