کلیدواژه‌ها = پژوهش علمی
اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص‌های توسعه‌ی ایران

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 319-347

10.35050/JIPM010.2017.044

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


طراحی یک معماری سرویس‌گرا در محیط علم الکترونیکی جهت تولید و انتشار علم و دانش

دوره 31، شماره 1، آذر 1394، صفحه 265-292

10.35050/JIPM010.2015.012

جواد پورعباسی؛ عبدالله آقایی؛ مجتبی حاجیان حیدری