کلیدواژه‌ها = پروانه‌های ثبت اختراع
روند تکامل فناوری؛ مورد مطالعه: تحلیل رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع RFID

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 295-310

10.35050/JIPM010.2017.012

علی منصوری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زیبا طوسی


مدل اپیدمی یک مفهوم در رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع: مطالعه موردی اصطلاح RFID

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 75-91

10.35050/JIPM010.2016.020

محمد توکلی زاده راوری؛ علی منصوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زیبا طوسی