کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
طراحی یک هستی‌شناسی برای ادبیات کودکان و نوجوانان بر مبنای اصطلاح‌نامۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اصکا)(1402/06/07)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

شادی مشتاق؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


طراحی هستی‌شناسی حوزه تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 271-304

10.35050/JIPM010.2022.022

بهناز باقرپور؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان


هستی‌شناسی‌‌ها و برچسب‌‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 51-76

10.35050/JIPM010.2019.002

شیوا یاری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی