کلیدواژه‌ها = تحلیل استنادی
قابلیت اثرگذاری پژوهش‌های علمی ایران بر اساس کیفیّت برون‌دادهای آن‌ها

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 631-660

10.35050/JIPM010.2017.032

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 373-392

محسن نوکاریزی؛ زهرا اسداللهی


ارزیابی دسترس‌پذیری استنادهای اینترنتی در چهار مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی: یک مطالعه تطبیقی

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 617-633

علی سادات‌موسوی؛ اورانوس تاج‌الدینی؛ هادی شریف‌مقدم


تحلیل استنادی: تعاریف و کاربرد‌ها

دوره 22، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 73-88

امیرحسین عبدالمجید